Hizmetler & Servisler

Ozon Kullanım Alanları

Ozon oksidasyon gücü çok yüksek ve bilinen en güçlü dezenfektandır. Yüksek oksidasyon gücü bakterilerin yok edilmesinde çok etkilidir. Ozonun suya 4 ile 10 dakika arasında uygulanması suyun dezenfekte olması için yeterlidir. Virüsler çok küçük boyutlarda olduğu için parazitik bir biyolojik kümeler oluşturmaktadır Virüslerin bakteri filtreleri ile tutulmaları mümkün değildir.

Suyun durumuna göre 0.1 ile 0.5 mg/lt ozon verilmesi ,bakterileri %99.99 oranında öldürmesi için yeterlidir. Ozon özellikle ortamda su bulunduğunda biyosid etki gösterir. Ozonun bu biyosid etkisinden, yaygın olarak içme sularının dezenfeksiyonunda yararlanılmaktadır. Suda 2 mg/lt ozon bulunması halinde birkaç dakika içinde canlı mikroorganizma sayısı %99 oranında azalmaktadır. Diğer taraftan, ozon patojen virüsler üzerinde de öldürücü etkiye sahiptir.
İçme ve kullanma sularında ozon uygulaması ülkemizde uzun zamandır kullanılan bir yöntem olmakla beraber TSE tarafından onaylanmış ve TS EN 1278 nolu standartta yayımlanmıştır.

Dünyanın birçok ülkesinde, içme sularının sterilizasyonunda ve şişe su üretimi yapan firmaların tamamında ozon kullanılmaktadır. Ozonun içme sularının sterilizasyonunda kullanılmasının en önemli nedeni, kısa sürede ve etkin bir dezenfeksiyon sağladıktan sonra oksijene dönüşerek ortamdan ayrılması ve kalıntı bırakmamasıdır.

Ülkemizde de yaygın olarak kullanılan ozonlama sistemi, içme ve kullanma suyunda ve şişelenmiş sularda da kullanılmasını 1982 yılında FDA (Dünya Sağlık Örgütü) Genel Olarak Güvenilebilir (GRAS) deklarasyonu yayınladı ve ozonu güvenli ilan etti.

Ozon gazı bir venturi sistemiyle ozonun suya en üst seviyede karışması için reaksiyon tankında uygulanır ve ozona temas etmesi gereken süresi tamamlanarak kaliteli ve güvenli içme suyu elde edilir.

Maliyet Etkisi:

 • Düşük elektrik sarfiyatı,
 • Su filtrelerin etkinliğini ve ömrünü uzatır,
 • Sarf malzemesi içermez.

Su Dezenfeksiyonunda Ozon Kullanım Alanları:

 • Resmi daireler
 • Hastaneler
 • Oteller;
 • Gıda işleme tesisleri
 • Meşrubat ve su şişeleme tesisleri

İçme sularında ozon uygulamasının avantajları;

 • Su içerisindeki patojen (insan sağlığına zararlı) mikroorganizmaları yok eder.
 • Klordan 3125 kat daha etkilidir
 • Çok güçlü oksidasyon yapısı nedeniyle sudaki demir, mangan, arsenik, gibi insan sağlığı açısından son derece tehlikeli olan maddeleri de yok eder.
 • Suyun oksijen konsantrasyonunu artırır.
 • Sertlik derecesini düşürür.
 • Ağır metalleri uzaklaştırır
 • Suyu berraklaştırır.
 • Suyun kalitesini maksimum düzeye çıkarır.
 • Ozon ihtiyaç kadar üretilip kullanıldığı için depolama problemi yoktur.
 • Kötü koku ve tatları yok eder.
 • Yeşermeyi engeller.
 • Ekonomiktir, ekstra zaman ve personel gerektirmez.
 • Daha hızlı ve sürekli bir sterilizasyon sağlar.
 • Su vasıtasıyla yayılan hastalıkların bulaşmasını ve yayılmasını önler,
 • Tesisatın her noktasının dezenfekte edilmesini sağlar.
 • Ozonlanan su bir dezenfektan olarak kullanabileceğinden gerek mutfakta gerekse genel temizlik noktalarında harika sonuçlar doğurur.
 • Görevini tamamlayan ozon oksijene dönüşeceği için oksijen yoğun hijyen bir su oluşur.
 • Ozon suyun PH değerini değiştirmez.
 • Su depolarında yuvalanan özellikle ecoli ve legionella yı % 99.9 yok eder
 • Sarf gideri yoktur,
 • Kimyasal olmadığı için bakiye bırakmaz,
 • Kanserojen değildir.
 • Çevre dostudur,
 • Bakım ve montajı kolaydır.

İçme suyunda en etkili ve en sağlıklı yöntemi ozonla olduğu yapılan deneylerle ve verilmiş olan uluslar arası belgelerle belirtilmiştir.

(+90) 850-303-6336

Kreşler, Anaokulları, Okullar ve Dershanelerde Ozon Kullanımı

Kirlilik ve çevresel bozunma sınır tanımamaktadır. Sağlıksız ve güvenli olmayan çevreler gittikçe artan sayıda çocuk hastalığına neden olmaktadır. Okullarda dezenfeksiyona yeterli önemin verilmemesi sonucu bulaşıcı hastalıkların sayısı gün ve gün artmaktadır.

Devletler, çevresel nedenlere bağlı çocuk hastalıklarının doğrudan ya da dolaylı maliyetleri için milyarlarca dolar harcamaktadır. Oysa yapılan araştırmalar alınacak önlemlerin maliyetinin, ihmal yüzünden ortaya çıkacak maliyete oranla daha az olacağını göstermektedir.

Enfeksiyonların Bulaşma Yolları

 • Direkt temas
 • Endirekt temas
 • Damlacık
 • Hava (5 mm’den küçük partikül; tuberkulosis, suçiçeği, kızamık) ile olmaktadır.

Çocukların sağlığını korumada, yaşadığı çevrenin temiz tutulması ve bazı önlemler alınması şarttır. Çocuklarda görülen çoğu hastalığa neden olan mikroplar, onların yaşadığı alanlarda, teneffüs ettiği havadan ve dokunma yoluyla yayılır.
Özellikle eller enfeksiyonların bulaşmasında çok önemlidir. Temas ile bulaşan hastalıklardan korunmada el ve malzeme temizliği çok önemlidir. Okullar ve dershaneler öğrencilerin günlük hayatlarının büyük bir bölümünü geçirdikleri mekanlardır.
Solunum yoluyla bulaşan hastalıklar temas ya da nefes yoluyla bulaşır.

Zatürelerin yarısına, menenjit ve orta kulak enfeksiyonlarının üçte birine pnömokoklar yol açar. Öksürük, hapşırık ile havadan ya da direkt temasla, yıkanmamış eller ve öpüşme ile kolayca enfeksiyon bulaşır. İshaller, özellikle Rotavirus gastroenteriti çok bulaşıcıdır ve genellikle temas yoluyla bulaşır.

Ozon mantar, virüs, küf ve bakterilerin tamamını öldürür, etkili bir dezenfeksiyon sağlar.

 • Kurulum maliyeti düşük işletme maliyeti sıfırdır.
 • Özellikle Legionella, Salmonella, E-coli gibi bakterileri anında yok eder.
 • Ozon doğaldır. Ozon doğadandır. Ozon tekrar oksijene dönüşür geride zararlı kalıntı bırakmaz.
 • Ozon istenmeyen kokuları hücre çeperlerini yırtarak yok eder. Kanserojen içermez.

(+90) 850-303-6336

Kapalı Ortam (Indoor) Hava Kirliliği ve Hava Kalitesi
Son zamanlarda sıkça üzerinde düşündüren bir konu olan indoor (iç mekan) hava kirliliği insan yaşamını direkt etkilemektedir. İndoor hava kirliliğinin, outdoor hava kirliliğinden kat ve kat daha fazla olduğu tespit edilmiştir.

Şehir yaşantısı süren insanların zamanının %90’nını kapalı mekanlarda geçirdiğini göz önüne aldığımızda konu önemini hissettirmektedir. Indoor hava kalitesinin yüksek tutulması bulaşıcı hastalıkların çabuk yayılmamasına sebep olmakla beraber olası kronik hastalıklarının gerçekleşme oranını da düşürür.

Sigara dumanı, küf, kokular, toz indoor kirliliklerinden en genel kolay görülebilen ve kokuyla algılanabilenlerdir.
Diğer etmenleri: Gazlar, bazı kimyasallar, bakteriler, polen ve statik elektrik gibi zor algılananlardır.

Standart bir ev yılda yaklaşık 18 kg toza maruz kalır ki bu tozlar yataklarda, yastıklarda, ahşaplarda yaşayan 15 tür keneyi evimize taşımaya yardımcı olur.

Gözle görülmeyen bu canlılar yaklaşık olarak 45 gün yaşar ve 42.000 kadarı tek bir toz zerreciğinin üstünde yaşayabilir. Virginia üniversitesinin yaptığı bir araştırmaya göre: Sadece toz keneleri yüzünden yılda 200,000 astım hastası hastaneye kaldırılmaktadır.

Kapalı Ortam (Indoor) Hava Kirliliği Büyük Bir Problem midir?
Enerji kaybını önlemek amaçlı izole ettiğimiz binalar enerjiyi içerde tuttuğu gibi çok az temiz hava alır ve hava kirliliğini içerde tutmamıza neden olur.

İç mekanların temizliğinde kullandığımız çağımız temizlik ürünleri ve inşaat sektöründe kullanılan çeşitli ürünlerin (boya vb.) ürettiği toksinler de bu kirliliğe bir ilave olur.

Ne Gibi Sağlık Problemleriyle Karşılaşırız?
Solunum yolu rahatsızlıkları başta olmak üzere; baş dönmesi, halsizlik, göz yanması ve boğaz ağrıları görülebilir.
Alerji, depresyon ve kronik hastalıklara davetiye çıkarır.

Genellikle çocuklar ve yaşlıların indoor kirliliğe hassas olmasıyla birlikte inşaası yeni bitmiş bir binaya yerleşen her yaş grubundaki insanın indoor kirlilikten yoğun olarak, fark etmeden etkilendikleri görülmektedir

Kapalı Ortam (Indoor) Hava Kirliliğini Nasıl Engellenir?

Bir problemi ortadan kaldırmanın tek yolu, problemin kaynaklarını ortadan kaldırmaktır. Buna toksik olmayan temizlik maddeleri ve boyalar kullanarak başlanabilir.

İyi bir havalandırma sistemine sahip olunmalıdır ki çoğu hava filtreleri bu konuda yüksek verim sağlamaz.
Basınçlı spreyler ve parfümler kirliliğin kendisidir. Bunları temizlik amaçlı kullanmamak gerekir.

Ozon gazı bilinen en güçlü ve hızlı dezenfeksiyon maddesidir. Oksijen moleküllerinin atomlara parçalanıp tekrar birleşmesiyle oluşan Ozon indoor hava kalitesini yükseltmekte önemli rol oynar.

 • Ozon bilinen en etkili dezenfektandır.
 • Ozon klordan yaklaşık 3125 kat daha hızlı ve güçlüdür.
 • Ozon hızla etki eder.
 • Ozon oksijene dönüşürek geride kalıntı bırakmaz.
 • Ozon çevre dostudur.
 • Ozon haşere popülasyonunu azaltmakta etkilidir.
 • Ozon tüm mikroorganizmaları yok eder ve oluşumunu engeller.
 • Ozon kimyasal maddelerden kalan atıkları elimine eder.
 • Ozon gıdalarda kullanımı güvenlidir.

(+90) 850-303-6336

Hastanelerde Ozon Kullanımı

Hastaneler ozon gazının en yaygın olarak kullanılabileceği mekanlardan biridir.

Birçok insan hastanelere tedavi olmaya gittiğinde ya da bir yakınını ziyarete gittiğinde bir başka hastalık kapmaktan korkar. Hastaneler doğası gereği en hijyenik olması gereken yerlerdir ancak aynı zamanda da en çok hastalık bulaşma riskinin olduğu mekanlardır.

Genellikle hastanelerde temizlik şirketlerine ihale edilmiş ve geleneksel yöntemlerle temizlik ve hijyen sağlanmaya çalışılmaktadır. Kullanma suları klorla dezenfekte edilmekte, yer ve yüzey dezenfeksiyonu çamaşır suyu ve deterjanlarla yapılmaktadır. Bakıldığında hepsi insan gücü ve dikkatini ön plana çıkarmakta ve kimyasal madde kullanımını kaçınılmaz kılmaktadır.

Oysa hijyen ve doğru dezenfeksiyon için yüz yıla yakın bir zamandır Amerika ve Avrupa’da sıklıkla kullanılan Ozon sayesinde hastaneler hem teknolojiyi yakalamış olacaklar, hem de maliyetlerini en aza indirgemiş olacaklardır.

Hastanelerde kullanım yerleri:

 • Ameliyathanelerde
 • Hasta bakım ünitelerinde
 • Yoğun bakım ünitelerinde
 • Hasta kabul salonlarında bulaşıcı hastalıkların önlenmesi amaçlı hava sanitasyonunda
 • Tuvaletlerin dezenfeksiyonu ve koku gideriminde
 • Merkezi klima ve havalandırma sistemlerinin dezenfektesinde özellikle SALMONELLA hastalığının yok edilmesi amaçlı hava sanitasyonunda
 • Su depolarından ya da şehir şebekesinden gelen kullanma suyunun dezenfektesinde özellikle LEGİONELLA ve E-COLİ nin yok edilmesinde
 • Yemekhane ve mutfaklardaki sebze ve meyvelerin dezenfeksiyonundan kap, alet, edavat, yer ve yüzey temizliğine kadar çok amaçlı olarak su sanitasyonunda
 • Ambulansların dezenfeksiyonunda
 • Hastane yönetim ve personel odalarında solunan havanın kalitesinin arttırılmasında

Kullanımı sırasında hiçbir katkı, sarf malzemesi ya da kimyasal madde kullanımına gerek yoktur. Kanserojen madde içermeyen, bugüne kadar keşfedilmiş en güçlü ve doğal tek dezenfektan ozondur.

Diş Hekimliğinde Ozon Uygulamaları

Diş hekimliğinde, ozon tedavileri uzun yıllardır uygulanmaktadır. Ozon bakteri, mantar ve virüslere karşı naturel bir biyosittir.
Diş hekiminin muayenehane ortamında, ortalama verilen 0,04 ppm seviyesinde ozonun 4 dk içinde havadaki tüm mikroorganizmaları yok ettiği bilinmektedir.

Diş Unit suyunda gelen su ile hastaya gargara yaptırmak son derece tehlikelidir. Diş Unitine gelen su kanallarında oluşan biyofilm tabakası nedeniyle bu kanaldan gelen suyun mikrobiyolojik yükünün 9992 – 1,6 x 10^8 KOB/mL arasında olduğu görülmüştür. 2000 yılında Amerikan Dişçiler Birliği tarafından bu rakamın en fazla 200 KOB/mL olması gerektiği belirlenmiştir.
Ozonlu suyun, oral mikroorganizmalar üzerinde (“Streptococcus Mutans” vb gibi) yaptığı antimikrobiyal etkiyi gösteren çalışmada 0,5 – 4 ppm arası ozonun bunları büyük ölçüde yok ettiği ve tedavi esnasında hekime fayda ve katkı sağladığı görülmüştür.

Ayrıca ozonlu su, hekimin alet ve cihaz temizliğinde, yüzey temizliğinde, el yıkamasında güvenle yararlanabileceği doğal bir dezenfektandır.

Genel olarak ozon:

 • Muayenehane ortamının dezenfeksiyonunda (koku giderimi ve havanın temizlenmesi)
 • Tedavi esnasında gargara suyunda,
 • Aerotörlerde kullanılan suyun dezenfeksiyonunda,
 • Hijyen sağlamada (el, cihaz ve yüzey temizliğinde) kullanılabilir.

(+90) 850-303-6336

Ozon gazının bakterisid, fungusit gibi özelliklerinin yanı sıra çok kuvvetli bir renk açıcı olması sebebiyle tekstil sektöründe ağartma ve denim (kot) kumaşından üretilen giysilerin parça yıkama tesislerinde; geri boyamayı önlemesi, homojen ve partiler arası renk farkı oluşturmayacak şekilde renk ağartılması sağlaması ozonun kullanımına olanak sağlamıştır.
Ağartma, kasarlama işlemlerinde kullanılan kimyasalların çevreye ve çalışanlara verdiği olumsuzluklar, ozon uygulamalarında yaşanmaz.

Kimyasal kullanımını düşürür, tasarruf sağlar.

Ürün üzerinde kalıntı bırakmaz. Böylece giysinin insan cildine verebileceği tahriş ve olumsuzlukların önüne geçilmiş olur.
Ayrıca, bugün Dünyamızda tekstil boyahanelerinin arıtma tesislerinde, geri kazanım üniteleri kurulmaya başlamış olup, ozon da bu alanda yerini almıştır.

Dünyada bilinen en güçlü dezenfektan ve önemli bir renk açıcıdır.

Ozon uygulamaları 70’li yılların başında başlamış ve dikkate değer boyutlarda renk giderimi sağlanmıştır.
Ozon tüm boyalı ürünlerde, özellikle denimde kullanılan dispergatör ve lakkaza dayalı çalışmaları tamamen doğal yollarla yapmaktadır.

Ozonla ağartma işlemi, yıkama sektöründe sıkıntı yaratan ve toksik etkisi bulunan kimyasalların ortadan kalkması ve hypo’nun yerine kullanılması açısından son derece önemlidir.

Parça yıkamada, özellikle denim yıkamada geri boyamayı tamamen yok etme, lakkaz enzimi ve türevi kimyasallarla yapılan ürünleri masrafsız elde etme imkanı sağlar.

Ürünlerde birbirine yakın renk farklılıklarını dengeleyerek, hypoclorite’lerin yaptığı tüm işlevleri yapabilmektedir.
Atık sudaki kimyasal maddelerin elimine edilip, atık suyun geri kazanılmasında etkin rol oynamaktadır.

İşletmeye mali ve çevre koruması açısından birçok katkı sağlamaktadır.

 • Geri boyama ve ağartma işlemlerinde kullanılmaktadır.
 • Kimyasal sarfiyatını azaltır.
 • Denime zarar vermez.
 • İşlem süresini kısaltır.
 • İşletme maliyetini düşürür.
 • Kumaş üzerinde kalıntı bırakmaz.

(+90) 850-303-6336

Toprak Sterilizasyonunda Ozon Uygulamaları

toprak

Toprak zararlılarını yok etmek amacıyla kullanılan kimyasallar, toprağın ve bitkilerin biyolojik dengesini bozarak, bitkilerin zararlılarla ve hastalıklarla mücadele gücünü düşürmektedir. Kimyasal kullanımından bu yana zararlılarla mücadele gün geçtikçe büyüyen bir sorun haline gelmeye başlamıştır.

Nedeni ise, özelliklenematod gibi toprak zararlılarının, kimyasallara karşı belli bir sure sonra bağışıklık kazanmasıdır. Metil bromid ve hidrojen peroksit gibi çeşitli kimyasallarla yapılan fümigasyon sonrası toprakta kalan kalıntılar, bitkiler vasıtasıyla insan bünyesine alınmakta ve vücutta uçucu olmayan bromürler haline dönüşüp, kalıntılarının insan kan ve dokularında birikmesi nedeniyle; bu kimyasalların kullanımı TÜM DÜNYADA ve ÜLKEMİZDE yasaklanmıştır.

Günümüzde tarım sektöründe, ozonla toprak sterilizasyonunun özellikle tercih edilmesinin nedeni, hem toprağın kimyasal ve biyolojik dengesini hem de bitkilerin biyolojik dengesi korumasıdır.ö Ayrıca ozon, oksidasyon gücünün çok yüksek olması ve bilinen en kuvvetli dezenfektan olması sebebiyle, mevcut kimyasallara oranla çok daha etkilidir. Ozon gazının çok kısa bir reaksiyon süresi vardır. Bu nedenle uygulama ortamında anlık etki göstererek diğer dezenfektanlardan daha az bir temas süresiyle dezenfeksiyonu tamamlar.

Daha önce kullanılan hidrojen peroksit, metil bromid gibi kimyasallardan kalan topraktaki kalıntaları da yok etmesi önemli bir faktördür.

Ozon sadece elektrik ve havadan üretildiği için zararlı kimyasallar gibi taşınma ve saklanma sorunu yoktur.

Topraksız Tarım Seralarında Ozon Uygulamaları

sera

Seralarda ortam havasının yüksek nemli ve ılık olması, ortamı mikroorganizmaların gelişimi ve bitki hastalık etmenlerinin oluşması için optimum hale getirmektedir. Bu sebeple seralarda öncelikle ortamı hastalık yapan mikroorganizmalardan arındırırken, dışarıdan su veya hava ile olabilecek kontaminasyonu da engellemek gerekmektedir.
Seralarda bitkinin yetiştirildiği ortamda oluşan mikrobiyal kirlilikler, bitkiden alınan verimi olumsuz yönde etkilemektedir. Kullanılan sulama suyunun ozonlanması, hem suyu dezenfekte ederek mikrobiyal kaynaklı bulaşmaların engellenmesini, hem de su ile birlikte ortama verilen ozon sayesinde toprak, viyol gibi bitki ortamlarının sterilizasyonunu sağlamaktadır. Özellikle damlama veya springleme şeklinde ozonlu su kullanımıyla etkili bir dezenfeksiyon gerçekleşmektedir. Ozon, boş sera alanında gaz halde uygulandığında, ortam havasını mikroorganizmalardan arındırarak temizlediği gibi oksijen konsantrasyonunu da artırarak bitkinin rahat nefes almasını sağlar.
Ozon görevini tamamladıktan sonra oksijene dönüşerek ayrıştığı için kalıntı bırakmaz. Bu sebeple tarım sektöründe güvenle kullanılmaktadır.

Çiçekçilik Sektöründe Ozon Uygulamaları

cicek
 • Çiçekçilik sektöründe, çiçeklerin yaşama süresini uzatmak oldukça önemlidir.
 • Kesilmiş çiçeklerin depoda ömrünü uzatmak için ozon gazı kullanımı en ideal yöntemdir.
 • Depoda sıcaklık, rutubet, hastalık ve etilen gazı oluşumu çiçekleri olumsuz yönde etkilemektedir.
 • Ozon etilen gazını yok eder.
 • Birçok türde kesilmiş çiçek için güvenli bir depolama ortamı oluşturur.
 • Ozon ayrıca havadaki mikroorganizmaları yok ederek hastalığın diğer çiçeklere yayılımını engeller.

Mantar Yetiştirmede Ozon Uygulamaları

mantar

Mantarlar kendileri de fungus oldukları için hastalıkları yok etmede kullanılan kimyasallara karşı oldukça duyarlıdırlar.
Ozon güvenli bir su katkı maddesi olduğundan, gıdalar için de güvenle kullanımı onaylanmıştır. Yetiştirme odalarını ve mahsulü temizlemede güvenle kullanılmaktadır. Ozon kullanımı, kimyasal maddelerin kullanımına oranla çok daha kolay ve güvenlidir. Sudaki ozonun yüksek konsantrasyonu, mantar yetiştirme odalarında, dolumdan önce etkili bir dezenfektan olarak kullanılmaktadır. Havadaki ozon mikroorganizmaları ve hastalık yapan sporları yok eder.
Bir ekstra kazanç ise; ozonlu su işlevini bitirdiğinde tekrar oksijene dönüşerek ürünü desteklemektedir.

Tohum Sektöründe Ozon Uygulamaları

tohum

Tohum üretiminde, tohumun herhangi bir hastalık yapıcı organizmalar içermemesi gerekmektedir. Bu sağlıklı ve verimli ürünlerin elde edilmesinde en önemli etkenlerden biridir. Firmalar bunu salayabilmek amacıyla, tohumları en son ambalajlamadan önce, üretim prosesinde çeşitli dezenfektanlarla sağlanmaya çalışılmaktadır. Buda işletme maliyetini arttırmaktadır.
Bu konuda en etkili ve ekonomik çözüm ozonla; tohumun, üretim ortam havasının ve diğer kullanılan ekipmanların dezenfeksiyonudur. Ozon, tohum üretim prosesinde diğer dezenfektanlar gibi ozonlu su olarak veya ortam havasında gaz halde kullanılabilmektedir.

Fide Sektöründe Ozon Uygulamaları

fide

Fidenin yetiştirildiği ortamda oluşabilecek mikrobiyel kirlilikler, fide üretim verimini ve o fideden alınacak verimi olumsuz yönde etkilemektedir. Burada özellikle sulama suyunun ozonlanması şeklinde çok iyi bir dezenfeksiyon verimi sağlanmaktadır.

(+90) 850-303-6336

OLEY 4010

Ozon Jeneratörü

Taşımacılıkta çoğu zaman yalnızca soğuk zincir düşünülmesi sebebiyle daha sonra anlam verilemeyen sıkıntılar yaşanmaktadır.

Özellikle gıda taşımacılığında kullanılan konteynırların gerekli hijyen koşullarına uygun olması gerekmektedir. Bu sebeple, ortamda bulunan mikroorganizmaları yok etmek ve dezenfeksiyonu sağlamak amacıyla konteynırlar ozonlu su ile yıkanmalı ve ya ozon gaz olarak ortama verilmelidir.

Ozon gazı aynı zamanda istenmeyen kokuların giderilmesini de sağlayacaktır.

(+90) 850-303-6336

Featured Services

These are our special exams

Free Checkup

The basis of Wellness

DNA Testing

Accurate Results

Cardio Exam

With High-End Equipment

DNA Testing

Accurate Results

We specialize in Rhinoplasty

Go ahead and use the cool Image Compare shortcode

Come and meet one of our four world renowned facial plastic and reconstructive surgeons, that can guide you through the process that will change your life.

Reshape the appearance of body parts through cosmetic surgery. Our surgeons are specialized in reconstructing face, neck, ears, nose, eyes, breasts. We can also guide you through some our patients’ photos and their life changing stories.

Integrative Medicine

Alternative therapies stemming from the premise the mind, body and spirit function as one and addressing all promotes healing.

Use the slider to compare the before and after photos

Want to schedule an appointment?

Call us at (+555) 959-595-959 or fill in the appointment form...